Podmínky

Domácí pravidla

  • Dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00

Storno

  1. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen z důvodu neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci).
  2. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
  3. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta. Zrušení rezervace lze provést pouze písemnou formou na emailové adrese: info@taw.cz

V případě, že není uvedeno jinak, řídí se storno podmínky následujícími pravidly:

V případě zrušení rezervace si ubytovací zařízení vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky:

  • 50% z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení méně než 14 dní před nástupem na pobyt, 100% z ceny, pokud se host nedostaví.

Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. V případě zrušení již objednaných služeb si ubytovací zařízení vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky připsáním na vrub účtu hosta za následujících podmínek: 100% z ceny nečerpaných služeb, pokud dojde ke zrušení méně jak 24 hodin před jejich využitím.